Dental Life Clinic
410 /118 ซอยรัชดาภิเษก 22 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

ติดต่อ

02-938-9178
02-938-9179
083-070-5955

Line : dentallifeclinic22


dentallife.clinic@gmail.com

เปิดทำการทุกวัน เว้นวันพฤหัส

เวลาทำการ 10:00 - 20:00

Line_add4.png

© Copyright All Right Reserved. Dental Life Clinic

เป็นฟันปลอมติดแน่นชนิดหนึ่ง เพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไป โดยทำการครอบฟันสองซี่ที่อยู่ด้าน หน้าและหลัง ของช่องว่างเพื่อทดแทนฟันซี่ที่เสียไป จึงมีลักษณะเป็นที่ครอบฟันติดกัน 3 ซี่

ระยะเวลาในการทำสะพานฟัน

ใช้เวลาในการทำ 2-3 ครั้ง โดยครั้งแรกจะเป็นการกรอฟันและพิมพ์ปากสำหรับทำสะพานฟัน คนไข้จะได้สะพานฟันชั่วคราวใส่กลับไป ใช้เวลาในการทำประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง ครั้งที่ 2 จะเป็นการใส่สะพานฟันจริง ใช้เวลาประมาณ 30 นาที - 1 ชั่วโมง

ติดต่อสอบถาม นัดหมาย(ฟรี)

เด็นทัลไลฟ์ คลินิก
410 /118 ซอยรัชดาภิเษก 22 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทร : 02-938-9178, 083-070-5955
Line : dentallifeclinic22

 
 
สะพานฟัน