จัดฟันใส, รักษารากเทียม, ถอนฟัน, อุดฟัน
Dental Life Clinic

ค่าใช้จ่ายและเวลาการรักษา

บริการ การรักษา หน่วย ราคา(บาท)
ทันตกรรมทั่วไป ตรวจสุขภาพช่องปาก วางแผนการรักษา ให้คำปรึกษา
x-ray (ฟิล์มเล็ก)
x-ray (ฟิล์มใหญ่)
CT scan
พิมพ์ปาก
ครั้ง
ฟิล์ม
ฟิล์ม
ทั้งปาก
ทั้งปาก
200
200
600
3,000
1,000
ทันตกรรมป้องกัน เคลือบหลุมร่องฟัน
เคลือบฟลูออไรด์
ซี่
ครั้ง
500
500
ทำความสะอาดฟัน ขูดหินปูนขัดฟัน (ธรรมดา)
ขูดหินปูนขัดฟัน (Airflow)
เกลารากฟัน
ทั้งปาก
ทั้งปาก
ซี่
1,000 - 1,500
1,500 - 2,000
500
ฟอกสีฟัน ฟอกสีฟันที่คลินิก
ฟอกสีฟันที่บ้าน
ถาดฟอกสีฟัน (บน-ล่าง)
น้ำยาฟอกสีฟัน 10% - 20%
น้ำยาป้องกันการเสียวฟัน
ครั้ง

คู่
หลอด
หลอด
6,500

5,500
550
550
อุดฟัน วัสดุคอมโพสิต (สีเหมือนฟัน)
ปิดช่องว่าง
ด้าน
ช่อง
650
1,500 - 3,000
Veneer(เคลือบผิวฟัน) Direct composit
Ceramic (Empress)
ซี่
ซี่
3,000 - 4,000
12,000
รักษารากฟัน ฟันหน้า
ฟันเขี้ยว
ฟันกรามน้อย
ฟันกรามใหญ่
ซี่
ซี่
ซี่
ซี่
5,000
7,500
8,000
10,000
อินเลย์ / ออนเลย์ คอมโพสิต
เซรามิก
ซี่
ซี่
4,500
15,000
ครอบฟันเซรามิก ผสมโลหะ โลหะธรรมดา
โลหะผสมทอง 2%
โลหะผสมทอง 50%
โลหะผสมทอง 84%
ซี่
ซี่
ซี่
ซี่
10,000
13,000
18,000
20,000
ครอบฟันเซรามิก Empress e-max
Zirconia
ซี่
ซี่
12,000
15,000
เดือยฟัน ไฟเบอร์ ซี่ 3,500
ฟันปลอมถอดได้ ฐานพลาสติก (ซี่แรก)
ฐานโลหะ (ซี่แรก)
แบบยืดหยุ่น (ซี่แรก)
ฟันปลอมทั้งปาก
เพิ่มฟันซี่ต่อไป
ตะขอสีเหมือนฟัน
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ซี่
ชิ้น
3,500
10,000
5,500
15,000
500
500
ซ่อมฟันปลอม ซ่อมฐาน
เติมฟัน (ซี่แรก)
เสริมฐาน
ชิ้น
ซี่
ชิ้น
1,000
1,500
1,000
ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ถอนฟัน
ผ่าฟันคุด (ธรรมดา)
ผ่าฟันฝัง
ซี่
ซี่
ซี่
1,000
2,000 - 4,000
4,000 - 6,000
ศัลยกรรมช่องปาก ตัดปุ่มกระดูก
ยกโพรงอากาศ (Sinus lift)
เสริมกระดูก
เพิ่มความยาวฟัน
ปลูกเหงือก / ตกแต่งเหงือก
ผ่าตัดเนื้อเยื่อรั้งริมฝีปาก/ลิ้น (Frenum)
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
4,000
10,000 - 15,000
15,000 - 20,000
5,000
4,000 - 8,000
3,500
รากฟันเทียม รากฟันเทียม เกาหลี รวม ครอบฟัน
รากฟันเทียม ยุโรป รวม ครอบฟัน
รากฟันเทียม เกาหลี 2 ราก พร้อม สะพานฟัน 3 ซี่
รากฟันเทียม ยุโรป 2 ราก พร้อม สะพานฟัน 3 ซี่
รากฟันเทียม 2 ราก ยึดฟันปลอมถอดได้ทั้งปาก (รวมฟันปลอม)
รากฟันเทียม 4 ราก ยึดฟันปลอมถอดได้ทั้งปาก (รวมฟันปลอม)
รากฟันเทียมทั้งปาก All-on-4 พร้อมสะพานฟัน
รากฟันเทียมทั้งปาก All-on-6 พร้อมสะพานฟัน
รากฟันเทียม เกาหลี (ไม่รวมครอบฟัน)
รากฟันเทียม ยุโรป (ไม่รวมครอบฟัน)
ครอบฟันบนรากฟันเทียม
ซี่
ซี่
เคส
เคส
เคส
เคส
เคส
เคส
ซี่
ซี่
ซี่
30,000
55,000
80,000
120,000
55,000
90,000
250,000
290,000
17,500
30,000
20,000
จัดฟัน เครื่องมือติดแน่นแบบโลหะ
เครื่องมือติดแน่นแบบเซรามิกสีเหมือนฟัน
เครื่องมือติดแน่นแบบDamon
เครื่องมือติดแน่นแบบDamon แบบใส
Invisalign Express (7 ชิ้น)
Invisalign Express (7 ชิ้น)
Invisalign Lite (14 ชิ้น)
Invisalign Lite (14 ชิ้น)
Invisalign Moderate (26 ชิ้น)
Invisalign Moderate (26 ชิ้น)
Invisalign Full
หมุดยึดเครื่องมือจัดฟัน
เครื่องมือคงสภาพฟัน (Retainer)
เครื่องมือคงสภาพฟัน (Vivera Retainer) (1 ชุด มี 3 คู่)
ยางกันกัดฟัน
ทั้งปาก (เริ่มต้น)
ทั้งปาก
ทั้งปาก
ทั้งปาก
บน หรือ ล่าง
ทั้งปาก
บน หรือ ล่าง
ทั้งปาก
บน หรือ ล่าง
ทั้งปาก
ทั้งปาก
ชิ้น
ชิ้น

ชิ้น
40,000
60,000
80,000
90,000
49,000
65,000
80,000
100,000
120,000
140,000
150,000
3,000
2,000
18,000
3,000