Dental Life Clinic
410 /118 ซอยรัชดาภิเษก 22 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

ติดต่อ

02-938-9178
02-938-9179
083-070-5955

Line : dentallifeclinic22


dentallife.clinic@gmail.com

เปิดทำการทุกวัน เว้นวันพฤหัส

เวลาทำการ 10:00 - 20:00

Line_add4.png

© Copyright All Right Reserved. Dental Life Clinic

ฟันกรามซี่ในสุดหรือที่เรียกว่าฟันคุด เป็นฟันกรามแท้ชุดสุดท้ายที่จะขึ้นมาช่วงอายุ 18-20 ปี ฟันกรามชุดนี้ไม่ได้มีความแตกต่างจากฟันซี่อื่นๆ แต่กระดูกขากรรไกรมักมีความยาวไม่พอ ทำให้มีช่องว่างไม่พอที่จะออกมา หรือมีอุปสรรคต่างๆ ทำให้ฟัน ไม่สามารถออกมาได้ ฟันเหล่านั้นจึงฝังอยู่บริเวณด้านใน กระดูกขากรรไกร

ทันตแพทย์จะทำการเอ็กซเรย์ดูลักษณะและตำแหน่งการวางตัวของฟันและวิเคราะห์ถึงความผิดปกติ เนื่องจากฟันคุดเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดการอักเสบของเหงือก การติดเชื้อ โรคเหงือก การเป็นฝีในช่องปาก หรือ ส่งผลให้ฟันซี่ข้างเคียงสามารถผุได้ง่ายขึ้น

โดยส่วนใหญ่ทันตแพทย์จะแนะนำให้ผ่าตัดเพื่อถอนฟันคุดออกไป ในบางรายถึงแม้ฟันกรามซี่ในสุดจะสามารถขึ้นมาได้อย่างปกติ ทันตแพทย์อาจแนะนำให้ทำการถอนออกไป ถ้าเห็นว่าฟันซี่นั้นไม่มีประโยชน์ อาจมีผลกระทบต่อการบดเคี้ยวและฟันซี่ข้างเคียง หรือเป็นสาเหตุให้เกิดโรคเหงือกหรือการอักเสบบริเวณนั้น เนื่องจากการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณด้านในสุดของช่องปากนั้นมีความยากลำบาก เป็นสาเหตุทำให้ฟันกรามซี่หลังนั้นสามารถผุได้ง่าย

ระยะเวลาในการผ่าฟันคุด

ขึ้นกับความยาก-ง่าย และตำแหน่ง ของฟันที่ต้องการผ่า โดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 30 นาที - 1 ชั่วโมง

ติดต่อสอบถาม นัดหมาย(ฟรี)

เด็นทัลไลฟ์ คลินิก
410 /118 ซอยรัชดาภิเษก 22 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทร : 02-938-9178, 083-070-5955
Line : dentallifeclinic22

 
 
ผ่าฟันคุด