รีวิวและผลการรักษา

บทความรีวิวจากลูกค้าจริง

เศษอาหารติดฟันอย่าเพิ่งใช้ “ไม้จิ้มฟัน” เพราะอาจทำลายฟันมากกว่าเดิม

เศษอาหารติดฟันอย่าเพิ่งใช้ “ไม้จิ้มฟัน” เพราะอาจทำลายฟันมากกว่าเดิม

                      ใครบ้าง? เคยใช้ “ไม้จิ้มฟัน” เเคะเอาเศษอาหารออกจากซอกฟัน   ไม่ว่ามื้อไหนก็ใช้ “ไม้จิ้มฟัน”           “ไม้จิ้มฟัน” เเท่งไม้ที่ถูกเหลาให้มีปลายเเหลม เพื่อสามารถเข้าไปในซอกฟันได้ โด

Read More »

Airflow Before-After

Implant all-on-6 with upper fixed bridge

Implant and gingival graft

Implant lower posterior

Implant anterior tooth before and after

This Is What They Say

รีวิวจากลูกค้า

Shape