รีวิวและผลการรักษา

บทความรีวิวจากลูกค้าจริง

ฟันปลอม

เคล็ดลับดูแลฟันปลอมอย่างไร ให้ใช้งานได้อย่างยาวนาน Dental Life มีคำตอบ!

เมื่ออายุเริ่มเปลี่ยนไปอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกายก็จะค่อย ๆ เสื่อมลงตามกาลเวลา หรือหลุดล่วงลงไปบ้าง โดยหนึ่งในนั้นก็คือฟัน ซึ่งการที่มีฟันบางซี่ขาดหายไป จะทำให้ความมั่นใจลดลงไปได้ หรือบางคนมีเหตุที่ต้อ

Read More »

Airflow Before-After

Implant all-on-6 with upper fixed bridge

Implant and gingival graft

Implant lower posterior

Implant anterior tooth before and after

This Is What They Say

รีวิวจากลูกค้า

Shape