รักษารากฟัน

ในฟันแต่ละซี่จะประกอบด้วย เส้นเลือดและเส้นประสาทเล็กๆมากมาย เรียกว่า “โพรงประสาทฟัน” (Pulp chamber) มักจะเกิดจากโพรงประสาทฟันหรือคลองรากฟันเกิดการติดเชื้อ,เสียหาย หรือถูกทำลายจนตายไป โดยมีสาเหตุหลักมาจากฟันผุ หรืออุบัติเหตุ ทำให้มีอาการปวดฟัน เกิดการอักเสบและมีฝีหรือถุงหนองที่ปลายรากฟัน

การรักษารากฟัน เป็นการทำความสะอาดคลองรากฟันโดยการกำจัดเนื้อเยื่อโพรงประสาทฟันที่มีการอักเสบ ติดเชื้อ หรือตายออกไป และทำการอุดปิดคลองรากฟันด้วยวัสดุพิเศษสำหรับอุดคลองรากฟัน เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคแทรกซึมเข้าไปในคลองรากฟันได้อีก โดยที่ยังสามารถเก็บฟันซี่ดังกล่าวไว้ใช้งานได้ตามปกติ

ระยะเวลาในการรักษารากฟัน

ทางคลินิกให้บริการการรักษารากฟันแบบครั้งเดียว (ให้ผลการรักษาเหมือนการรักษาแบบหลายครั้ง) ใช้เวลาประมาณ 30 นาที – 1 ชั้วโมง

Q: ขั้นตอนการนัดรักษารากฟัน

A: คนไข้ต้องเข้าตรวจ xray ฟันที่ต้องการรักษารากฟัน ว่ายังสามารถรักษาด้วยครอบฟันหลังการรักษารากฟันได้หรือไม่ หากคนไข้มีฟิล์มอยู่แล้วสามารถส่งเข้ามาให้ทางคลินิกตรวจได้ทั้นที

Q: ทำไมถึงทำครั้งเดียวเสร็จ ต่างยังไงกับแบบเดิมที่ต้องไปพบทันตแพทย์หลายครั้ง

A: ทางเรามีทันตแพทย์เฉพาะทางเรื่องการรักษารากฟันโดยเฉพาะที่มีความชำนาญมากในการรักษารากฟันมานานค่ะ มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี และมีอุปกรณ์เครื่องมือพิเศษที่สามารถรักษาเสร็จได้ภายใน 1 ชั่วโมงค่ะ (เราจะมีผลการรักษาก่อน และหลังเปรียบเทียบให้ดูค่ะ)

ติดต่อสอบถาม นัดหมาย(ฟรี)

เด็นทัลไลฟ์ คลินิก