ค่าใช้จ่ายและเวลาการรักษา

การรักษาหน่วยราคา (บาท)
ทันตกรรมทั่วไปตรวจสุขภาพช่องปาก วางแผนการรักษา ให้คำปรึกษาครั้ง200
x-ray (ฟิล์มเล็ก)ฟิล์ม200
x-ray (ฟิล์มใหญ่)ฟิล์ม600
CT scanทั้งปาก3,000
พิมพ์ปากทั้งปาก1,000
ทันตกรรมป้องกันเคลือบหลุมร่องฟันซี่500
เคลือบฟลูออไรด์ครั้ง500
ทำความสะอาดฟันขูดหินปูนขัดฟัน (ธรรมดา)ทั้งปาก1000 – 1,500
ขูดหินปูนขัดฟัน (Airflow)ทั้งปาก1,500 – 2,500
เกลารากฟันซี่500
ฟอกสีฟันฟอกสีฟันที่คลินิกครั้ง6,500
ฟอกสีฟันที่บ้าน
ถาดฟอกสีฟัน (บน-ล่าง)คู่5,500
น้ำยาฟอกสีฟัน 10% – 20%หลอด550
น้ำยาป้องกันการเสียวฟันหลอด550
อุดฟันวัสดุคอมโพสิต (สีเหมือนฟัน)ด้านแรก800
ด้านต่อไป700
ปิดช่องว่างช่อง1,5000 – 3,000
Veneer     (เคลือบผิวฟัน)Direct compositซี่3,000 – 4,000
Ceramic (Empress)ซี่12,000
รักษารากฟันฟันหน้าซี่5,000
ฟันเขี้ยวซี่7,000
ฟันกรามน้อยซี่8,000
ฟันกรามใหญ่ซี่10,000
อินเลย์ / ออนเลย์คอมโพสิตซี่5,000
เซรามิกซี่15,000
ครอบฟันเซรามิก ผสมโลหะโลหะธรรมดาซี่10,000
Palladiumซี่เริ่มต้น 15,000
Semi-preciousซี่เริ่มต้น 20,000
High preciousซี่เริ่มต้น 25,000
ครอบฟันเซรามิกEmpress e-maxซี่12,000
Zirconiaซี่15,000
เดือยฟันไฟเบอร์ซี่3,500
ฟันปลอมถอดได้ฐานพลาสติก (ซี่แรก)ชิ้น3,500
ฐานโลหะ (ซี่แรก)ชิ้น10,000
แบบยืดหยุ่น (ซี่แรก)ชิ้น5,500
ฟันปลอมทั้งปากชิ้น15,000
เพิ่มฟันซี่ต่อไปซี่1,000
ตะขอสีเหมือนฟันชิ้น500
ซ่อมฟันปลอมซ่อมฐานชิ้น1,000
เติมฟัน (ซี่แรก)ซี่1,500
เสริมฐานชิ้น2,000
ถอนฟัน            ผ่าฟันคุดถอนฟันซี่1,000 – 1,500
ผ่าฟันคุด (ธรรมดา)ซี่2,500 – 4,000
ผ่าฟันฝังซี่4,000 – 6,000
ศัลยกรรมช่องปากตัดปุ่มกระดูกตำแหน่ง4,000
ยกโพรงอากาศ (Sinus lift)ตำแหน่ง10,000 – 15,000
เสริมกระดูกตำแหน่ง15,000 – 30,000
เพิ่มความยาวฟันตำแหน่ง5,000
ปลูกเหงือก / ตกแต่งเหงือกตำแหน่ง4,000 – 10,000
ผ่าตัดเนื้อเยื่อรั้งริมฝีปาก/ลิ้น (Frenum)ตำแหน่ง3,500
รากฟันเทียมรากฟันเทียม เกาหลี (Dentium) รวม ครอบฟันซี่30,000
รากฟันเทียม ยุโรป (Ankylos / Neodent/ MIS) รวม ครอบฟันซี่55,000
รากฟันเทียม ยุโรป (Straumann BLX) รวม ครอบฟันซี่95,000
รากฟันเทียม เกาหลี 2 ราก พร้อม สะพานฟัน 3 ซี่เคสเริ่มต้น 80,000
รากฟันเทียม ยุโรป 2 ราก พร้อม สะพานฟัน 3 ซี่เคสเริ่มต้น 120,000
รากฟันเทียม 2 ราก ยึดฟันปลอมถอดได้ทั้งปาก (รวมฟันปลอม)เคสเริ่มต้น 55,000
รากฟันเทียม 4 ราก ยึดฟันปลอมถอดได้ทั้งปาก (รวมฟันปลอม)เคสเริ่มต้น 90,000
รากฟันเทียมทั้งปาก (4 ราก) All-on-4 พร้อมสะพานฟันเคสเริ่มต้น 250,000
รากฟันเทียมทั้งปาก (6 ราก) All-on-6 พร้อมสะพานฟันเคสเริ่มต้น 290,000
รากฟันเทียม เกาหลี (ไม่รวมครอบฟัน)ซี่20,000
รากฟันเทียม ยุโรป (ไม่รวมครอบฟัน)ซี่40,000
ครอบฟันบนรากฟันเทียมซี่20,000
จัดฟันเครื่องมือติดแน่นแบบโลหะทั้งปาก (เริ่มต้น)40,000
เครื่องมือติดแน่นแบบเซรามิกสีเหมือนฟันทั้งปาก60,000
เครื่องมือติดแน่นแบบDamonทั้งปาก80,000
เครื่องมือติดแน่นแบบDamon แบบใสทั้งปาก90,000
 Invisalign Express (7 ชิ้น)บน หรือ ล่าง45,000
 Invisalign Express (7 ชิ้น)ทั้งปาก65,000
 Invisalign Lite (14 ชิ้น)บน หรือ ล่าง80,000
 Invisalign Lite (14 ชิ้น)ทั้งปาก100,000
 Invisalign Moderate (26 ชิ้น)บน หรือ ล่าง120,000
 Invisalign Moderate (26 ชิ้น)ทั้งปาก140,000
 Invisalign Fullทั้งปาก160,000
หมุดยึดเครื่องมือจัดฟันชิ้น3,000
เครื่องมือคงสภาพฟัน (Retainer)ชิ้น2,000
เครื่องมือคงสภาพฟัน  (Vivera Retainer) (1 ชุด มี 3 คู่)18,000
ยางกันกัดฟันชิ้น3,000