จัดฟันใส, รักษารากเทียม, ถอนฟัน, อุดฟัน
Dental Life
Life With Smile
Relax in a cozy atmosphere
Dental Life Clinic
Professional Service
Dental Life Clinic

บริการทางทันตกรรม

ทันตกรรมรากฟันเทียม

บริการรากฟันเทียม เพื่อทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป

ทันตกรรมประดิษฐ์(ฟันปลอม)

บริการที่เกี่ยวกับฟันปลอมแบบต่างๆ รวมถึง ครอบฟัน สะพานฟัน

ทันตกรรมจัดฟัน

บริการจัดฟันแบบต่างๆ ทั้งแบบใส แบบโลหะ แบบเหล็ก รวมถึงเครื่องมือคงสภาพฟัน

ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

บริการฟอกฟันขาว เคลือบผิวหน้าฟัน(วีเนียร์) หรืออุดปิดช่องว่างฟัน

รักษารากฟัน

รักษารากฟันจากการติดเชื้อ จากแบคทีเรียทำให้อักเสบ รวมถึงทำความสะอาดในคลองรากฟัน

ศัลยกรรมช่องปาก

บริการถอนฟัน ผ่าฟันคุด ตัดปุ่มกระดูก หรือยกโพรงอากาศ

โปรโมชั่น