ฟอกสีฟัน (ฟอกฟันขาว)

การฟอกสีฟันเป็นการเปลี่ยนสีฟันธรรมชาติให้มีสีขาวสวยงาม โดยไม่มีอันตรายใด ๆ ต่อฟัน ผลข้างเคียงของการฟอกสีฟันที่อาจเกิดขึ้นคืออาการเสียวฟันซึ่งจะแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล การฟอกสีฟันในปัจจุบันนั้นได้รับความนิยมอย่างมาก ทำให้มีการพัฒนาคุณภาพของน้ำยาฟอกสีฟัน สะดวกในการรักษา และงานรวดเร็วมีประสิทธิภาพมากขึ้น และการเสียวฟันน้อยลง

* การฟอกสีฟัน ไม่สามารถเปลี่ยนสีวัสดุอุดฟันหรือที่ครอบฟันได้

วิธีการฟอกสีฟัน

การฟอกสีฟันมี 2 วิธี

1.การฟอกสีฟันด้วยตนเองที่บ้าน (Home bleaching) การฟอกสีฟันที่บ้าน Home bleaching เป็นการฟอกฟันขาวด้วยตัวเองที่บ้าน โดยเริ่มจากเข้าพบกับทันตแพทย์เพื่อพิมพ์ฟันของเราและทำถาดฟอกสีฟันขึ้นมา (ถาดนี้เป็นแบบเฉพาะบุคคล) ซึ่งการฟอกฟันขาวแบบนี้คุณต้องสวมถาดที่มีน้ำยาฟอกสีฟันเอาไว้ในปาก โดยสวมไว้ครั้งละ 1-2 ชั่วโมง วันละครั้ง อาจจะเลือกใส่ไว้ตอนกลางคืนหรือตอนไหนก็ได้ที่สะดวก ในระยะแรกอาจจะต้องฟอกสีฟันทุกวัน (หรือหากมีอาการเสียว สามารถทำเว้นวันก็ได้) จนได้สีฟันที่พอใจแล้ว ต่อไปก็จะลองฟอกสีฟันเดือนละ 1-2 ครั้งเพื่อรักษาความขาวของฟันเอาไว้วิธีนี้เหมาะกับคนที่มีเวลาในการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอ เพราะต้องใช้เวลาราว 3-4 สัปดาห์จึงจะเห็นผล ใช้เวลาในการพิมพ์ปาก 5 นาที และรอถาดฟอกสีฟัน 1 ชั่วโมง

2.การฟอกสีฟันโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่คลินิก (In-office tooth whitening) น้ำยาฟอกสีฟันที่คลินิก In-office tooth whitening ด้วยระบบ Opalescence Boost ตัวเจลฟอกสีฟันมีส่วนผสมของสารลดการเสียวฟันและฟลูออไรด์ โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ในกระตุ้นทางเคมี จึงไม่ต้องใช้แสงกระตุ้นการทำงานของน้ำยา ซึ่งไม่ทำให้เกิดความร้อน สะดวกรวดเร็วเพียง 40 นาที

คนไข้สามารถทำการฟอกสีฟันที่คลินิกและการฟอกสีฟันที่บ้านควบคู่กันได้ ทำให้ได้ผลเร็วและมีความคงทนของสีมากกว่าการฟอกสีฟันด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเพียงอย่างเดียว

สีของฟันภายหลังจากการฟอกสีฟันจะขาวขึ้นระดับใดขึ้นอยู่กับสีฟันธรรมชาติของแต่ละบุคคลซึ่งจะแตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละคน

ติดต่อสอบถาม นัดหมาย(ฟรี)

เด็นทัลไลฟ์ คลินิก