ประกันสังคม สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน ใช้ทำฟันอะไรได้บ้าง?

Share Post:

ทำฟัน

คนทำงานหลาย ๆ คนอาจเผลอมองข้าม หรือยังไม่รู้ว่าสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตน “ประกันสังคม” ทั้งผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 ที่หักจากเงินเดือนของเราไปอยู่ทุก ๆ เดือนนี้ สามารถใช้สิทธิในการเบิกทำฟันได้หลากหลายรูปแบบ โดย เราสามารถใช้สิทธิทำฟันประกันสังคม ได้กับสถานพยาบาลที่ประกันสังคมระบุไว้ เช่น โรงพยาบาลรัฐ เอกชน และคลินิกทันตกรรม ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่ควรรู้เพราะนี่คือสิทธิในการเข้าถึงการดูแลสุขภาพด้านทันตกรรมของผู้ประกันตนทุกคน โดยในบทความนี้ เราจะพาไปดูกันว่าสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน ใช้ทำฟันอะไรได้บ้าง?

ใครสามารถเบิกทำฟันกับสิทธิ์ประกันสังคมได้บ้าง?

คนที่สามารถเบิกทำฟันกับสิทธิ์ประกันสังคมได้ จะต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 เท่านั้น (ไม่รวมผู้ประกันตนมาตรา 40) โดยต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมครบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนเดือนที่เข้ารับบริการทำฟัน แต่หากใครลาออกจากที่ทำงานหลังส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมครบ 3 เดือนแล้วก็ไม่ต้องกังวล เพราะสิทธิ์ประกันสังคมในการทำฟันจะยังคุ้มครองต่ออีก 6 เดือน นับจากวันที่ลาออก ทำให้สามารถเข้ารับการทำฟันได้อย่างหมดกังวล

ทำฟันกับประกันสังคม ทำฟันอะไรได้บ้าง?

ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิ์ในการเบิกทำฟันได้หลายกรณี ได้แก่ การขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน และผ่าฟันคุด ในวงเงิน 900 บาท หากค่ารักษามากกว่า 900 ผู้ประกันตนจะต้องจ่ายส่วนนั้นเพิ่มเติม โดยสามารถเบิกกี่ครั้งก็ได้ใน 1 ปี เพียงแค่ต้องอยู่ในวงเงิน 900 บาท และถ้าหากปีใดไม่ได้ใช้สิทธิ์ในส่วนนี้ เงินส่วนนั้นก็จะถูกตัดทิ้งไป ไม่ได้นำมาทบยอดในปีต่อ ๆ ไป ดังนั้น หากได้รับสิทธิ์แล้วควรใช้ทุกปีนะคะ

ต้องการทำฟันเทียม ใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ไหม?

สามารถทำได้เช่นกัน โดยสามารถเบิกค่ารักษาได้ไม่เกินวงเงิน 1,300 – 4,400 บาทต่อ 5 ปี โดยแบ่งเป็น 2 กรณี

1. กรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้บางส่วน

– 1 – 5 ซี่ เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน 1,300 บาท

– มากกว่า 5 ซี่ เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน 1,500 บาท

2. กรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปาก

– ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปากบนหรือล่าง เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน 2,400 บาท

– ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปากบนและล่าง เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน 4,400 บาท

หากต้องสำรองจ่าย เบิกทำฟันกับประกันสังคม ต้องทำอย่างไรบ้าง?

หากทำฟันกับสถานพยาบาลที่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้าไปก่อน สามารถยื่นขอเบิกค่าทำฟันย้อนหลังได้ที่ “สำนักงานประกันสังคม ทุกจังหวัดและสาขาทุกแห่งทั่วประเทศ” (ยกเว้นสำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข)           

หรือสามารถยื่นเอกสารผ่านทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองว่า “ฝ่ายสิทธิประโยชน์”

โดยระยะเวลาการจ่ายจะใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ หรือนานกว่านั้นหากต้องพิจารณาจากหลายปัจจัย

เบิกค่าทำฟันประกันสังคม ใช้เอกสารอะไรบ้าง

✔️ แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม (สปส.2-16)

✔️ ใบรับรองแพทย์

✔️ ใบเสร็จรับเงิน

✔️ เวชระเบียนของแพทย์ผู้รักษา (กรณีเบิกฟันปลอมฐานอะคริลิก)

✔️ สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชี

โดยมีธนาคารอยู่ 11 แห่งได้แก่ ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารทหารไทย, ธนาคารธนชาต, ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

โดยนำเอกสารทั้งหมดยื่นต่อสำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศได้ภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่เข้ารับบริการที่ระบุไว้ในใบรับรองแพทย์

เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว อย่าลืมใช้สิทธิประโยชน์ของท่านในการเข้ารับบริการทันตกรรมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ท่านไว้ใจนะคะ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานประกันสังคม

ติดต่อสอบถาม นัดหมาย (ฟรี)

เด็นทัลไลฟ์ คลินิก

410 /118 ซอยรัชดาภิเษก 22 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทร : 02-938-9178, 083-070-5955

Line : dentallifeclinic22

Stay Connected

More Updates