ราคารากฟันเทียม

รากฟันเทียมราคาเท่าไหร่ แบ่งชำระได้อย่างไร

แพคเกจ ราคารากฟันเทียม 1 ซี่ พร้อมครอบฟันเซรามิก

 MISNeodentStraumann (Roxolid)Straumann (Roxolid active)
คุณสมบัติรากฟันเทียมไทเทเนียมรากฟันเทียมไทเทเนียม จาก Straumann ใน ราคาประหยัดรากฟันเทียมแข็งแรง กว่าไทเทเนียมรากฟันเทียมที่ดีที่สุด แข็ง แรงและยึดกับกระดูกเร็ว กว่า
ราคา46,00056,00066,00086,000

การชำระค่ารักษา

 • วันฝังรากฟันเทียม ชำระ 60%
 • วันพิมพ์ปาก scan ฟัน ชำระ 25%
 • วันใส่ครอบฟัน ชำระ 15%

ขั้นตอนการรักษา

 1. พบทันตแพทย์เพื่อปรึกษา ตรวจช่องปาก และถ่ายภาพรังสี 3 มิติ เพื่อประเมินปริมาณกระดูก
 2. ฝังรากฟันเทียม ใช้เวลา 30 นาที – 2 ชั่วโมง ขึ้นกับความยากง่าย
 3. สแกนฟัน เพื่อทำครอบฟันบนรากฟันเทียม (หลังจากรอรากฟันเทียม ยึดติดกับกระดูก 3 เดือน) 4. ใส่ครอบฟันบนรากฟันเทียม (รอ 7-10 วัน หลังสแกนฟัน)

รายละเอียดการแบ่งชำระตามยี่ห้อของรากฟันเทียม

MIS + ครอบฟันเซรามิก 46,000 บาท (เยอรมัน)

 1. วันฝังรากฟันเทียม ชำระ 30,000 บาท
 2. วันพิมพ์ปาก scan ฟัน ชำระ 10,000 บาท
 3. วันใส่ครอบฟัน ชำระ 6,000 บาท

Neodent + ครอบฟันเซรามิก 56,000 บาท (บราซิล)

 1. วันฝังรากฟันเทียม ชำระ 40,000 บาท
 2. วันพิมพ์ปาก scan ฟัน ชำระ 10,000 บาท
 3. วันใส่ครอบฟัน ชำระ 6,000 บาท

Straumann (Roxolid) + ครอบฟันเซรามิก 66,000 บาท (สวิตเซอร์แลนด์)

 1. วันฝังรากฟันเทียม ชำระ 50,000 บาท
 2. วันพิมพ์ปาก scan ฟัน ชำระ 10,000 บาท
 3. วันใส่ครอบฟัน ชำระ 6,000 บาท

Straumann (Roxolid Active) + ครอบฟันเซรามิก 86,000 บาท (สวิตเซอร์แลนด์)

 1. วันฝังรากฟันเทียม ชำระ 70,000 บาท
 2. วันพิมพ์ปาก scan ฟัน ชำระ 10,000 บาท
 3. วันใส่ครอบฟัน ชำระ 6,000 บาท

*หมายเหตุ ฟันหน้า คิดค่าบริการเพิ่ม 5,000 บาท ต่อซี่


แพคเกจ ราคารากฟันเทียม 2 ซี่ พร้อมสะพานฟันเซรามิก 3 ซี่

 MISNeodentStraumann (Roxolid)Straumann (Roxolid active)
คุณสมบัติรากฟันเทียมไทเทเนียมรากฟันเทียมไทเทเนียม จาก Straumann ใน ราคาประหยัดรากฟันเทียมแข็งแรง กว่าไทเทเนียมรากฟันเทียมที่ดีที่สุด แข็ง แรงและยึดกับกระดูกเร็ว กว่า
ราคา108,000128,000148,000188,000

รายละเอียดการแบ่งชำระตามยี่ห้อของรากฟันเทียม

MIS + สะพานฟันเซรามิก 108,000 บาท (เยอรมัน)

 1. วันฝังรากฟันเทียม ชำระ 60,000 บาท
 2. วันพิมพ์ปาก scan ฟัน ชำระ 30,000 บาท
 3. วันใส่ครอบฟัน ชำระ 18,000 บาท

Neodent + สะพานฟันเซรามิก 128,000 บาท (บราซิล)

 1. วันฝังรากฟันเทียม ชำระ 80,000 บาท
 2. วันพิมพ์ปาก scan ฟัน ชำระ 30,000 บาท
 3. วันใส่ครอบฟัน ชำระ 18,000 บาท

Straumann (Roxolid) + สะพานฟันเซรามิก 148,000 บาท (สวิตเซอร์แลนด์)

 1. วันฝังรากฟันเทียม ชำระ 100,000 บาท
 2. วันพิมพ์ปาก scan ฟัน ชำระ 30,000 บาท
 3. วันใส่ครอบฟัน ชำระ 18,000 บาท

Straumann (Roxolid Active) + สะพานฟันเซรามิก 188,000 บาท (สวิตเซอร์แลนด์)

 1. วันฝังรากฟันเทียม ชำระ 140,000 บาท
 2. วันพิมพ์ปาก scan ฟัน ชำระ 30,000 บาท
 3. วันใส่ครอบฟัน ชำระ 18,000 บาท

*หมายเหตุ ฟันหน้า คิดค่าบริการเพิ่ม 5,000 บาท ต่อซี่


แพคเกจ ราคารากฟันเทียม 2 ซี่ ยึดฟันปลอมถอดได้ทั้งปาก  (ราคาต่อขากรรไกร)

 MISNeodentStraumann (Roxolid)Straumann (Roxolid active)
คุณสมบัติรากฟันเทียมไทเทเนียมรากฟันเทียมไทเทเนียม จาก Straumann ใน ราคาประหยัดรากฟันเทียมแข็งแรง กว่าไทเทเนียมรากฟันเทียมที่ดีที่สุด แข็ง แรงและยึดกับกระดูกเร็ว กว่า
ราคา80,000100,000120,000160,000

ราคาในแพคเกจรวม

 1. รากฟันเทียม 2 ซี่
 2. ฟันปลอมถอดได้ฐานพลาสติกแบบตกไม่แตก พร้อมโครงโลหะ
 3. อุปกรณ์เชื่อมต่อ Locator

รายละเอียดการแบ่งชำระตามยี่ห้อของรากฟันเทียม

MIS + ฟันปลอมถอดได้ 80,000 บาท (เยอรมัน)

 1. วันฝังรากฟันเทียม ชำระ 60,000 บาท
 2. วันพิมพ์ปาก ทำฟันปลอมถอดได้ ชำระ 10,000 บาท
 3. วันใส่ฟันปลอมถอดได้ ชำระ 10,000 บาท

Neodent + ฟันปลอมถอดได้ 100,000 บาท (บราซิล)

 1. วันฝังรากฟันเทียม ชำระ 80,000 บาท
 2. วันพิมพ์ปาก ทำฟันปลอมถอดได้ ชำระ 10,000 บาท
 3. วันใส่ฟันปลอมถอดได้ ชำระ 10,000 บาท

Straumann (Roxolid) + ฟันปลอมถอดได้ 120,000 บาท (สวิตเซอร์แลนด์)

 1. วันฝังรากฟันเทียม ชำระ 100,000 บาท
 2. วันพิมพ์ปาก ทำฟันปลอมถอดได้ ชำระ 10,000 บาท
 3. วันใส่ฟันปลอมถอดได้ ชำระ 10,000 บาท

Straumann (Roxolid Active) + ฟันปลอมถอดได้ 160,000 บาท (สวิตเซอร์แลนด์)

 1. วันฝังรากฟันเทียม ชำระ 140,000 บาท
 2. วันพิมพ์ปาก ทำฟันปลอมถอดได้ ชำระ 10,000 บาท
 3. วันใส่ฟันปลอมถอดได้ ชำระ 10,000 บาท

แพคเกจ ราคารากฟันเทียม 4 ซี่ ยึดฟันปลอมถอดได้ทั้งปาก (ราคาต่อขากรรไกร)

 MISNeodentStraumann (Roxolid)Straumann (Roxolid active)
คุณสมบัติรากฟันเทียมไทเทเนียมรากฟันเทียมไทเทเนียม จาก Straumann ใน ราคาประหยัดรากฟันเทียมแข็งแรง กว่าไทเทเนียมรากฟันเทียมที่ดีที่สุด แข็ง แรงและยึดกับกระดูกเร็ว กว่า
ราคา140,000180,000220,000300,000

ราคาในแพคเกจรวม

 1. รากฟันเทียม 4 ซี่
 2. ฟันปลอมถอดได้ฐานพลาสติกแบบตกไม่แตก พร้อมโครงโลหะ
 3. อุปกรณ์เชื่อมต่อ Locator

รายละเอียดการแบ่งชำระตามยี่ห้อของรากฟันเทียม

MIS + ฟันปลอมถอดได้ 140,000 บาท (เยอรมัน)

 1. วันฝังรากฟันเทียม ชำระ 120,000 บาท
 2. วันพิมพ์ปาก ทำฟันปลอมถอดได้ ชำระ 10,000 บาท
 3. วันใส่ฟันปลอมถอดได้ ชำระ 10,000 บาท

Neodent + ฟันปลอมถอดได้ 180,000 บาท (บราซิล)

 1. วันฝังรากฟันเทียม ชำระ 160,000 บาท
 2. วันพิมพ์ปาก ทำฟันปลอมถอดได้ ชำระ 10,000 บาท
 3. วันใส่ฟันปลอมถอดได้ ชำระ 10,000 บาท

Straumann (Roxolid) + ฟันปลอมถอดได้ 220,000 บาท (สวิตเซอร์แลนด์)

 1. วันฝังรากฟันเทียม ชำระ 200,000 บาท
 2. วันพิมพ์ปาก ทำฟันปลอมถอดได้ ชำระ 10,000 บาท
 3. วันใส่ฟันปลอมถอดได้ ชำระ 10,000 บาท

Straumann (Roxolid Active) + ฟันปลอมถอดได้ 300,000 บาท (สวิตเซอร์แลนด์)

 1. วันฝังรากฟันเทียม ชำระ 280,000 บาท
 2. วันพิมพ์ปาก ทำฟันปลอมถอดได้ ชำระ 10,000 บาท
 3. วันใส่ฟันปลอมถอดได้ ชำระ 10,000 บาท

แพคเกจ ราคารากฟันเทียม 4 ซี่ รองรับสะพานฟันทั้งปาก 12 ซี่ (All-on-4) (ราคาต่อขากรรไกร)

 Neodent และ สะพานฟันแบบอะคริลิคNeodent และ สะพานฟันแบบเซรามิก
คุณสมบัติรากฟันเทียมไทเทเนียม จาก Straumann พร้อมสะพานฟันทั้งปากในราคาประหยัดรากฟันเทียมไทเทเนียม จาก Straumann พร้อมสะพานฟันทั้งปากที่สวย แข็งแรง และ เหมือนจริงที่สุด
ราคา280,000320,000

ราคาในแพคเกจรวม

 1. CT scan ไม่จำกัดครั้ง
 2. ถอนฟันทั้งหมด
 3. รากฟันเทียม 4 ซี่
 4. การปลูกกระดูกและปลูกเหงือก
 5. สะพานฟันชั่วคราว
 6. สะพานฟันถาวร

แพคเกจ ราคารากฟันเทียม 6 ซี่ รองรับสะพานฟันทั้งปาก 14 ซี่ (All-on-6) (ราคาต่อขากรรไกร)

 Neodent และ สะพานฟันแบบอะคริลิคNeodent และ สะพานฟันแบบเซรามิก
คุณสมบัติรากฟันเทียมไทเทเนียม จาก Straumann พร้อมสะพานฟันทั้งปากในราคาประหยัดรากฟันเทียมไทเทเนียม จาก Straumann พร้อมสะพานฟันทั้งปากที่สวย แข็งแรง และ เหมือนจริงที่สุด
ราคา340,000380,000

ราคาในแพคเกจรวม

 1. CT scan ไม่จำกัดครั้ง
 2. ถอนฟันทั้งหมด
 3. รากฟันเทียม 6 ซี่
 4. การปลูกกระดูกและปลูกเหงือก
 5. สะพานฟันชั่วคราว
 6. สะพานฟันถาวร

ติดต่อสอบถาม นัดหมาย(ฟรี)

เด็นทัลไลฟ์ คลินิก