ตรวจสุขภาพฟันทั่วไป

การตรวจสุขภาพควรทำเป็นประจำทุก 6 เดือน เริ่มตรวจได้ตั้งแต่เด็กเล็กที่เริ่มมีฟันขึ้นในช่องปาก เพื่อรับคำแนะนำในการดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกต้อง รวมไปถึงการวางแผนการรักษาอย่างครบถ้วน

ติดต่อสอบถาม นัดหมาย(ฟรี)

เด็นทัลไลฟ์ คลินิก