พ่นขจัดคราบ (Airflow)

พ่นขจัดคราบ (Airflow) คือเทคโนโลยีเครื่องมือที่ใช้ สำหรับการกำจัดคราบสีจากอาหาร ชากาแฟ และบุหรี่โดยเฉพาะ เป็นการเป่าผงเกลือละเอียดซึ่งสามารถทำความสะอาดได้ทั่วถึงมากกว่าการทำความสะอาดแบบทั่วไป

ในกรณีที่คนไข้มีคราบสะสมมากจนวิธีขูดหินปูน และขัดฟันทั่วไปไม่สามารถทำความสะอาดได้หมดจนนั้น การใช้ การพ่นขจัดคราบ เป็นวิธีที่ดีและเห็นผลที่สุดในปัจจุบัน

ระยะเวลาในการพ่นขจัดคราบ

30-45 นาที (รวมระยะเวลาในการขูดหินปูน ขึ้นอยู่กับปริมาณหินปูน และความหนาแน่นของคราบ)

ติดต่อสอบถาม นัดหมาย(ฟรี)

เด็นทัลไลฟ์ คลินิก