อุดฟัน

บริการอุดฟัน ซึ่งเป็นการรักษาฟันที่ผุ, คอฟันสึก, หรือฟันบิ่นแตกหัก ที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก ทำให้สามารถกลับมาใช้งานได้ และมีรูปทรงเดิมด้วยวัสดุอุดฟัน ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ชนิดใหญ่คือ

1.วัสดุอุดฟันสีเงิน (Amalgam) มีลักษณะคล้ายโลหะสีตะกั่ว มีความแข็งแรงทนทาน เหมาะกับการบูรณะฟันหลัง บริเวณที่มีการรับแรงบดเคี้ยวสูง อย่างไรก็ตามเนื่องจากวัสดุนี้มีสีเข้มจึงมองเห็นได้ชัด ทำให้ไม่นิยมเลือกใช้กับฟันบริเวณที่มองเห็นได้ง่าย

2.วัสดุอุดฟันสีเหมือนฟัน (Composite Resin) เป็นวัสดุที่มีความสวยงามเป็นธรรมชาติเหมาะกับการบูรณะฟันหน้าที่ต้องการความสวยงามปัจจุบันได้มีการพัฒนาวัสดุให้มีความแข็งแรงทนทานมากขึ้น ทนต่อแรงบดเคี้ยวได้ดีสามารถนำมาใช้บูรณะในฟันหลังได้

ฟันที่ได้รับการอุดฟันแล้วยังสามารถมีโอกาสที่จะเกิดการผุหรือการแตกได้หากไม่ระมัดระวังหรือไม่ได้รับการดูแลที่เหมาะสม จึงควรได้รับการดูแลเหมือนกับฟันปกติ ลดอาหารและเครื่องดื่มที่มีรสหวาน หลีกเลี่ยงอาหารที่มีความแข็ง รวมไปถึงการทำความสะอาดที่ทั่วถึงและถูกวิธี การใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์และการใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำ

ระยะเวลาในการอุดฟัน

ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ความลึก, ความใหญ่ของรอยผุ โดยทั่วไปใช้ระยะเวลาประมาณ 15 นาทีถึง 1 ชั่วโมง

ติดต่อสอบถาม นัดหมาย(ฟรี)

เด็นทัลไลฟ์ คลินิก