เคลือบฟลูออไรด์

สามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่อายุ 2 ปี ขึ้นไป โดยใช้ฟลูออไรด์เจลใส่ในถาดที่ทำเฉพาะ
ให้สัมผัสกับฟัน 4 นาที หลังเคลือบฟลูออไรด์

ห้ามดื่มน้ำและรับประทานอาหาร 30 นาที หลังเคลือบเสร็จ

ติดต่อสอบถาม นัดหมาย(ฟรี)

เด็นทัลไลฟ์ คลินิก