ตัดปุ่มกระดูก

ปุ่มกระดูกที่พบในช่องปาก มักมีลักษณะเป็นปุ่ม โค้งนูนแข็ง อาจพบเป็นก้อนเดี่ยวๆ หรือหลายก้อนติดกัน บริเวณ กลางเพดานปาก หรือ สันเหงือกด้านใกล้ลิ้นของขากรรไกรล่าง ไม่มีอาการเจ็บปวดใด ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายต่อฟันบริเวณนั้น

ทันตแพทย์จะแนะนำให้ตัดปุ่มกระดูกดังกล่าวออกในกรณีต่อไปนี้

  1. มีเศษอาหารติด ทำความสะอาดยาก
  2. เป็นแผลบริเวณปุ่มกระดูก จากการแปรงฟัน หรือรับประทานอาหารแข็ง ทำให้เกิดความรำคาญ
  3. ปุ่มกระดูกมีขนาดใหญ่ รบกวนที่อยู่ของลิ้น
  4. เมื่อคนไข้ต้องการใส่ฟันปลอม
  5. เพื่อความสวยงาม

ระยะเวลาในการผ่าตัดปุ่มกระดูก

ขึ้นกับขนาดและตำแหน่ง ของปุ่มกระดูก โดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 30 นาที

ติดต่อสอบถาม นัดหมาย(ฟรี)

เด็นทัลไลฟ์ คลินิก