ผ่าฟันคุด

ฟันกรามซี่ในสุดหรือที่เรียกว่าฟันคุด เป็นฟันกรามแท้ชุดสุดท้ายที่จะขึ้นมาช่วงอายุ 18-20 ปี ฟันกรามชุดนี้ไม่ได้มีความแตกต่างจากฟันซี่อื่นๆ แต่กระดูกขากรรไกรมักมีความยาวไม่พอ ทำให้มีช่องว่างไม่พอที่จะออกมา หรือมีอุปสรรคต่างๆ ทำให้ฟัน ไม่สามารถออกมาได้ ฟันเหล่านั้นจึงฝังอยู่บริเวณด้านใน กระดูกขากรรไกร

ทันตแพทย์จะทำการเอ็กซเรย์ดูลักษณะและตำแหน่งการวางตัวของฟันและวิเคราะห์ถึงความผิดปกติ เนื่องจากฟันคุดเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดการอักเสบของเหงือก การติดเชื้อ โรคเหงือก การเป็นฝีในช่องปาก หรือ ส่งผลให้ฟันซี่ข้างเคียงสามารถผุได้ง่ายขึ้น

โดยส่วนใหญ่ทันตแพทย์จะแนะนำให้ผ่าตัดเพื่อถอนฟันคุดออกไป ในบางรายถึงแม้ฟันกรามซี่ในสุดจะสามารถขึ้นมาได้อย่างปกติ ทันตแพทย์อาจแนะนำให้ทำการถอนออกไป ถ้าเห็นว่าฟันซี่นั้นไม่มีประโยชน์ อาจมีผลกระทบต่อการบดเคี้ยวและฟันซี่ข้างเคียง หรือเป็นสาเหตุให้เกิดโรคเหงือกหรือการอักเสบบริเวณนั้น เนื่องจากการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณด้านในสุดของช่องปากนั้นมีความยากลำบาก เป็นสาเหตุทำให้ฟันกรามซี่หลังนั้นสามารถผุได้ง่าย

ข้อควรปฏิบัติหลังการผ่าฟันคุด

  1. กัดผ้าก็อซให้แน่น โดยวางบนตำแหน่งที่ถูกถอนไป ประมาณ 1 ชั่วโมง หรือจนกว่าเลือดจะหยุดไหล พยายามอย่าพูดหรือขยับปากไปมาขณะที่กัดผ้าก็อซ
  2. ทานยาแก้ปวด หลังจากเลือดหยุดไหล
  3. หลังถอนฟันวันแรก ห้ามบ้วนน้ำ หรือน้ำลาย เพื่อไม่ให้ลิ่มเลือดที่แข็งตัวแล้วในแผลหลุด ให้กลืนเลือดและน้ำลาย เพื่อที่เลือดจะได้หยุดไหลเร็วขึ้น ควรงดใช้น้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 1 สัปดาห์
  4. อย่ารบกวนแผล ห้ามใช้ลิ้นดูด ดุนแผล ห้ามเอาไม้จิ้มฟันแคะเขี่ยแผล
  5. ช่วง 1-2 วันแรก ให้ประคบเย็นข้างแก้มเพื่อบรรเทาอาการบาม หลังจากนั้นให้ประคบอุ่น
  6. ช่วงสัปดาห์แรก ควรหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด และอาหารหมักดอง
  7. สามารถแปรงฟันได้ตราปกติ แต่ระวังบริเวณบาดแผล ควรแปรงเบาๆ
  8. อย่าออกกำลังกายหนัก หลีกเลี่ยงการดิ่มแอลกอฮอล์ และสูบบุหรี่ ในช่วงสัปดาห์แรก
  9. หากเลือดไม่หยุดไหล หรือมีความผิดปกติใดๆหลังการถอนฟัน ควรกลับมาพบทันตแพทย์

ระยะเวลาในการผ่าฟันคุด

ขึ้นกับความยาก-ง่าย และตำแหน่ง ของฟันที่ต้องการผ่า โดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 30 นาที – 1 ชั่วโมง

ติดต่อสอบถาม นัดหมาย(ฟรี)

เด็นทัลไลฟ์ คลินิก