จัดฟันแบบดามอน

เป็นการจัดฟันแบบติดแน่น โดยเครื่องมือมีลักษณะเป็นบานพับ มีให้เลือกทั้งแบบโลหะ และเซรามิกใส ไม่ต้องใส่ยางเพื่อใช้ในการเคลื่อนที่ฟัน ทำให้ใช้เวลาในการจัดฟันน้อยกว่า บรรเทาอากรเจ็บปวดและลดโอกาสที่ต้องถอนฟัน เหมาะกับคนไข้ทั่วไป. ที่ต้องการใช้เวลาในการจัดฟันน้อยลง

ระยะเวลาในการจัดฟัน

ขึ้นอยู่กับลักษณะของฟัน โดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 1.5 ปี

ติดต่อสอบถาม นัดหมาย(ฟรี)

เด็นทัลไลฟ์ คลินิก