จัดฟันแบบเซรามิก

เป็นการจัดฟันแบบติดแน่น โดยเครื่องมือเป็นเซรามิกมีลักษณะใส ทำให้มองเห็นเครื่องมือจัดฟันไม่ชัดเจนมากนัก ปรับการเคลื่อนที่ของฟันด้วยการเปลี่ยงยางทุกเดือน เช่นเดียวกับการจัดฟันแบบโลหะ เหมาะกับคนไข้ที่ไม่ต้องการให้เห็นเครื่องมือจัดฟันจัดเจนมากนัก

ระยะเวลาในการจัดฟัน

ขึ้นอยู่กับลักษณะของฟัน โดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 2 ปี

ติดต่อสอบถาม นัดหมาย(ฟรี)

เด็นทัลไลฟ์ คลินิก