จัดฟันแบบใสถอดได้ หรือการจัดฟันใส Invisalign

เป็นการจัดฟันแบบใสถอดได้ หรือการจัดฟันใส  Invisalign ออกแบบโดยระบบคอมพิวเตอร์ 3 มิติ คนไข้สามารถเห็นผลการรักษาได้ทันทีก่อนเริ่มจัดฟัน เครื่องมือจัดฟันสามารถถอดออกมาได้ เพื่อรับประทานอาหารและแปรงฟันได้ ทำให้มีความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวัน ไม่มีปัญหาเรื่องเครื่องมือบาดกระพุ้งแก้ม หรือเครื่องมือหลุด รักษาความสะอาดได้ง่าย มีความสวยงาม จัดฟันเสร็จในเวลาที่รวดเร็วกว่าการจัดฟันปกติ โดยใช้เวลาประมาณ 3 เดือน-1ปี และไม่ต้องมาพบทันตแพทย์ทุกเดือนและไม่ต้องมาพบทันตแพทย์ทุกเดือน

สำหรับคนไข้ที่เคยจัดฟันมาแล้ว และฟันมีการล้มซ้อนกัน สามารถใช้การจัดฟันแบบใสแก้ไขได้ด้วยระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน เหมาะสำหรับคนไข้ที่ไม่ต้องการให้เห็นเครื่องมือจัดฟัน ต้องการความรวดเร็วในการจัดฟัน และเจ็บน้อยกว่า สามารถดูแลรักษาความสะอาดได้ง่าย และไม่สามารถเดินทางมาพบทันตแพทย์ได้ทุกเดือน

ระยะเวลาในการจัดฟัน

ขึ้นอยู่กับลักษณะของฟัน โดยทั่วไปใช้เวลาเริ่มต้นประมาณ 3 เดือน

ติดต่อสอบถาม นัดหมาย(ฟรี)

เด็นทัลไลฟ์ คลินิก