ฟันปลอมถอดได้ทั้งช่องปาก

สำหรับผู้ที่ฟันหายไปทั้งหมด ทั้งขากรรไกรบนและขากรรไกรล่าง จะมีลักษณะเป็นฟันปลอมฐานพลาสติก หรือมีการเสริมโครงโลหะที่ฐานฟันปลอม เพื่อเพิ่มความแข็งแรง

ระยะเวลาในการทำฟันปลอม

โดยทั่วไปใช้เวลาในการทำประมาณ 4 ครั้ง

ติดต่อสอบถาม นัดหมาย(ฟรี)

เด็นทัลไลฟ์ คลินิก