ฟันปลอมถอดได้บางส่วน

ฟันปลอมถอดได้ มีลักษณะที่ผู้ป่วยต้องถอดออกมาเพื่อทำความสะอาดหลังรับประทานอาหาร

โดยลักษณะของโครงฟันปลอมมี 3 แบบ

  1. ฟันปลอมฐานพลาสติก เหมาะสำหรับเป็นฟันปลอมชั่วคราว หรือมีฟันหายไปไม่มาก มีความหนาของฐานพลาสติก อาจทำให้เกิดความรำคาญในช่วงแรก
  2. ฟันปลอมฐานยืดหยุ่น ทำจากพลาสติกที่ยืดหยุ่นได้ เหมาะสำหรับทดแทนฟัน 1-2 ซี่
  3. ฟันปลอมฐานโลหะ มีความแข็งแรง ยึดเกาะฟันได้ดี ใช้เคี้ยวอาหารได้ดี มีความบางกว่าฟันปลอมฐานพลาสติก สามารถใช้งานได้นาน ระยะเวลาในการทำฟันปลอม ขึ้นกับจำนวนฟันที่หายไปของคนไข้ โดยทั่วไปใช้เวลาในการทำ 2-4 ครั้ง

ติดต่อสอบถาม นัดหมาย(ฟรี)

เด็นทัลไลฟ์ คลินิก