เป็นฟันปลอมติดแน่นชนิดหนึ่ง เพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไป โดยทำการครอบฟันสองซี่ที่อยู่ด้าน หน้าและหลัง ของช่องว่างเพื่อทดแทนฟันซี่ที่เสียไป จึงมีลักษณะเป็นที่ครอบฟันติดกัน 3 ซี่

ระยะเวลาในการทำสะพานฟัน

ใช้เวลาในการทำ 2-3 ครั้ง โดยครั้งแรกจะเป็นการกรอฟันและพิมพ์ปากสำหรับทำสะพานฟัน คนไข้จะได้สะพานฟันชั่วคราวใส่กลับไป ใช้เวลาในการทำประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง ครั้งที่ 2 จะเป็นการใส่สะพานฟันจริง
ใช้เวลาประมาณ 30 นาที – 1 ชั่วโมง

ติดต่อสอบถาม นัดหมาย(ฟรี)

เด็นทัลไลฟ์ คลินิก